Category Archives: PRO TOOLS

The miracles of Izotope

Els miracles de l’Izotope

It’s amazing how repairs clicks. In the example a piece of recorded sound with handycam  that is saturated for a few seconds. It no clicks 0 but sounds “broken”. Izotope declicker manages it! Decrackler achieves the same effect.

És increïble com repara els clics. A l’exemple un tros de so gravat amb el micro d’una càmera de vídeo que està saturat durant uns segons. No arriba a 0 però el so se sent “trencat”. L’izotope declicker ho arregla en un moment! El decrackler aconsegueix el mateix efecte.

Audio without noise reduction

Audio with noise reduction

Related article

Advertisements
Tagged ,

A la Warner tenen un ADR portàtil

A la web no diu de quin material es tracta per això. Pel que es pot veure a la imatge hi ha un IMAC amb Pro Tools LE, un microtrack… No es veu quin previ és!

Tagged ,

Pro Tools 9 ja és aquí

Taula comparativa respecte les altres versions.

En LE (deixa de tenir aquest nom a partir i és Pro Tools a seques), el que més crida l’atenció és que el sistema OMF/AAF ve integrat de sèrie, així com la funció de codi de temps, l’exportació a Mp3 i s’amplien les veus disponibles de 48 a 96. Grans novetats!

Tagged

Cavalls amb Izotope

Recording a horse, in one take, a motion has been moved to the gain recorder and the gainpeaks have reached limit … I used a Sound Devices 302 like a preamp (0 to 20 analogto digital recorder).  At home I managed to fix the bug with Izotopedeclicker.

In the picture at the top the wave click and unclick.

Its not a bad case, and certainly without Izotope, lowering the gain of the  file 3dbs sounds good. But try the plug-in was worth for future cases!

Gravant un cavall, en una presa, en un moviment amb el gravador s’ha mogut el guany i els pics han arribat a limitar… Feia servir una Sound Devices 302 com a previ (0 analògic a -20 digital al gravador). Quan ho he escoltat després de gravar m’he posat les mans al cap! (tot i que no se sentia “clipejat”) Al arribar a casa he aconseguir arreglar l’error amb l’Izotope declicker.

A la imatge, a la part de d’alt l’ona mig clipejada i a la de baix la màgia de l’Izotope.

Horse without noise reduction

Horse with noise reduction

No és un cas greu, i segurament sense l’Izotope, abaixant el guany de l’arxiu 3 dbs l’escolta també funcionaria. Però provar el plug-in ha valgut la pena per futurs casos!

Tagged , ,

Pro Tools short cut I [Shift + click]

SHIFT + CLICK  a Open de la finestra Open Session o a la d’Import Session Data fa que Pro Tools desactivi els plugins de la sessió abans d’obrir-la. Així, aquesta es carrega molt més ràpid. És útil quan només volem obrir una sessió per comprovar alguna cosa ràpidament…