Category Archives: PRO TOOLS

The miracles of Izotope

Els miracles de l’Izotope

It’s amazing how repairs clicks. In the example a piece of recorded sound with handycam  that is saturated for a few seconds. It no clicks 0 but sounds “broken”. Izotope declicker manages it! Decrackler achieves the same effect.

És increïble com repara els clics. A l’exemple un tros de so gravat amb el micro d’una càmera de vídeo que està saturat durant uns segons. No arriba a 0 però el so se sent “trencat”. L’izotope declicker ho arregla en un moment! El decrackler aconsegueix el mateix efecte.

Audio without noise reduction

Audio with noise reduction

Related article

Tagged ,

A la Warner tenen un ADR portàtil

A la web no diu de quin material es tracta per això. Pel que es pot veure a la imatge hi ha un IMAC amb Pro Tools LE, un microtrack… No es veu quin previ és!

Tagged ,

Pro Tools 9 ja és aquí

Taula comparativa respecte les altres versions.

En LE (deixa de tenir aquest nom a partir i és Pro Tools a seques), el que més crida l’atenció és que el sistema OMF/AAF ve integrat de sèrie, així com la funció de codi de temps, l’exportació a Mp3 i s’amplien les veus disponibles de 48 a 96. Grans novetats!

Tagged

Cavalls amb Izotope

Recording a horse, in one take, a motion has been moved to the gain recorder and the gainpeaks have reached limit … I used a Sound Devices 302 like a preamp (0 to 20 analogto digital recorder).  At home I managed to fix the bug with Izotopedeclicker.

In the picture at the top the wave click and unclick.

Its not a bad case, and certainly without Izotope, lowering the gain of the  file 3dbs sounds good. But try the plug-in was worth for future cases!

Gravant un cavall, en una presa, en un moviment amb el gravador s’ha mogut el guany i els pics han arribat a limitar… Feia servir una Sound Devices 302 com a previ (0 analògic a -20 digital al gravador). Quan ho he escoltat després de gravar m’he posat les mans al cap! (tot i que no se sentia “clipejat”) Al arribar a casa he aconseguir arreglar l’error amb l’Izotope declicker.

A la imatge, a la part de d’alt l’ona mig clipejada i a la de baix la màgia de l’Izotope.

Horse without noise reduction

Horse with noise reduction

No és un cas greu, i segurament sense l’Izotope, abaixant el guany de l’arxiu 3 dbs l’escolta també funcionaria. Però provar el plug-in ha valgut la pena per futurs casos!

Tagged , ,

Pro Tools short cut I [Shift + click]

SHIFT + CLICK  a Open de la finestra Open Session o a la d’Import Session Data fa que Pro Tools desactivi els plugins de la sessió abans d’obrir-la. Així, aquesta es carrega molt més ràpid. És útil quan només volem obrir una sessió per comprovar alguna cosa ràpidament…